آکادمی معماری

آکادمی معماری

نمونه سوال طراحی داخلی سال سوم:(کتبی و عملی)

نمونه سوال کتبی:

۱)تلفیقی از فن و هنرکه با استفاده از ابزار اصولی مانند رنگ،نور ،بافت و کیفیات بصری فضاهای داخلی را بهینه می سازد و راندمان فعالیت افراد را بالا می برد ،معرف کدام گزینه است؟

الف)طرح داخلی            ب)طراحی معماری        ج)طراحی داخلی             د)مبلمان

 

2)کدام ویژگی از خصوصیات یک طراح داخلی محسوب نمی شود؟

الف)دامنه اطلاعات وسیع   ب)داشتن اطلاعات روانشناسی   ج)شناخت اقلیم ها                   د)قوای جسمانی بالا                         

3)اگر طول فضا نسبت به عرضش خیلی بیشتر باشد ،کدام مورد را تداعی می کند؟

الف)وسعت        ب)حرکت در امتداد طول        ج)حرکت در امتداد عرض          د)عظمت

 

4)منظور از تحلیل فضا چیست؟

الف)بررسی و مطالعه نیازهای کارفرما       ب)فرم فضا         ج)چگونگی چیدمان             

                      د)بررسی موقعیت

 5)تغییر شکل  فرم به صورت تدریجی در فضا یا یک عنصر بصری را چه می نامند؟

الف)ریتم متوالی       ب)ریتم متناوب   ج)ریتم تکاملی              د)ریتم موجی

 

 ) در کدام سبک مبلمان چوب گردو جایگزین چوب بلوط در مصارف مبلمان سازی شد؟6

الف)قرون وسطی      ب)رنسانس        ج)رژنس                     د)لوئی چهاردهم

 

7)کشورهای صاحب سبک در زمینه مبلمان و دکوراسیون کدامند؟

الف)فرانسه-ایتالیا-انگلیس      ب)فرانسه-ایتالیا-آلمان          ج)ایتالیا-نروژ-آلمان         

            د)فرانسه-نروژ-آلمان

 

8)تغییرات شدید نوری که در سطوح بوجود می آیند و منجر به نارسایی عملکرد بینایی می شوند را.............می گویند.

الف)درخشندگی               ب)کنتراست         ج)درخشش                          د)پراکندگی

 

9)در کدام نوع از نور پردازی بر روی محدودهای از فضا یا فعالیت های خاص تاکید می شود؟

الف)کانونی                      ب)منطقه ای            ج)متمرکز                                 د)محیطی

 

10)چیدمان قراردادی در کدام فضاها کاربرد دارد؟

الف)اداری                    ب)مسکونی            ج)ورزشی                د)تفریحی                        

 

11)برای هر فرد پیرامون میز غذاخوری حداقل چند میلیمتر فضا باید در نظر گرفت؟

الف)570                    ب)609                   ج)590                             د)600

12)وظیفه اصلی و اولیه پنجره در فضا چیست؟

الف)تهویه         ب)قاب کردن منظرهای خارجی       ج)هدایت نور طبیعی به داخل فضا  

          د)تغییر در ساختار دیوار

 13)کدام مورد زیر بر الگوهای حرکتی در فضا موثر است؟

 الف)استقرار درها            ب)استقرار پنجره         ج)ابعاد فضا                د)بافت فضا

 

14)پلانها ،نماها و مقاطع مبلمان با چه مقیاسی ترسیم می شوند؟

الف)1:200و1:100             ب)1:25و1:50         ج)1:100و1:50              د)1:200و1:50

 

15)انسان از لحاظ روانی با کدام یک از مصالح زیر ارتباط بهتری پیدا می کند؟

الف)چوب                    ب)فولاد          ج)پلاستیک                    د)مواد مصنوعی

 

16)برای مقاوم سازی پلاستیک در صنعت مبلمان از کدام ماده استفاده می شود؟

الف)چوب پنبه                    ب)استات       ج-  پشم شیشه                     د)پلی استر

 

17)کدام یک از رنگهای زیر از لحاظ مفهوم گرمی و سردی با دیگر رنگها مغایرت دارد؟

الف)قرمز                             ب)نارنجی                    ج)زرد                             د)آبی

 

18)مکمل رنگ بنفش کدام است؟

الف)قرمز                        ب)آبی                             ج)نارنجی                       د)زرد

 

19)بهترین عایق صوتی در ساختمان کدام است؟

الف)پانلهای گچی آکوستیکی       ب)شیشه              ج)سنگ               د)پشم شیشه

 

20)کدام یک از موارد زیر به عنوان عایق حرارتی به کار می رود؟

الف)گچ وخاک                           ب)چوب               ج)قیر                   د)پشم شیشه

 

21)کدام نوع از چوبها کاربرد بیشتری برای کف پوشهای چوبی دارند؟

الف)گردووبلوط             ب)گردووکاج            ج)صنوبر وافرا              د)بلوط و کاج

 

22)برای پوشش کف اتاق کودک کدام کف پوش مناسبتر است؟

الف)سنگ               ب)پارکت                   ج)موکت                               د)سرامیک

 

23)کدام دیوار پوش برای خدمات و دوام طولانی و مقاوم در برابر آتش طراحی شده؟

الف)رنگ               ب)وینیل(پارچه دیواری)               ج)کاغذ دیواری           د)چوب پنبه

 

24)برای تکنیک های رنگ آمیزی در نقشه های معماری داخلی کدام مورد کاربرد بیشتری دارد؟

الف)رنگ روغن                 ب)گواش           ج)مداد رنگی                         د)آبرنگ

 

25)کدام دیوار پوش جهت پوشش آزمایشگاهها مناسب تر است؟

الف)رنگ                                  ب)سنگ               ج)کاشی                      د)ب و ج

26)چیدمان باز در کدام فضا کاربرد دارد؟

الف)مسکونی             ب)اداری                 ج)آموزشی                      د)همه موارد

 

27)کدام ماده زیر برای اتصالات کاربرد بیشتری دارد؟

 

الف)فولاد             ب)مس                           ج)برنز                             د)چوب

28)کدام فضای زیر هویت مستقل از لحاظ کاربری ندارد؟

الف)اتاق خواب                ب)آشپزخانه       ج)اتاق کار خانگی            د)سرویس بهداشتی

 

29)در یک سیستم اداری کدام یک از موارد زیر ارتباط مستقیم با اتاق رئیس ندارد؟

الف)اتاق معاون                ب)دبیرخانه                       ج)آبدارخانه                     د)همه موارد

 

30)در یک ساختمان مسکونی کدام فضا نقش پررنگتری ایفا می کند؟

الف)اتاق خواب                  ب)نشیمن                         ج)آشپزخانه                        د)پذیرایی

 

31)در ترسیم نقشه های مبلمان کدام مورد الزامی نیست؟

الف)اندازه گذاری    ب)ترسیم مبلمان با شابلون    ج)محل نمایش درها         د)نمایش آرکها

 

32)در پرسپکتیو مرکزی محل رسیدن خطوط به یکدیگر (نقطه گریز )با چه علامتی نمایش داده می شود؟

                     h)د                     sp ج)                      vpب)                                pp)الف

 

33)با هر چه دور شدن ناظر در پرسپکتیو مرکزی ،خطوط دید بر روی پرده تصویر ..............

الف)از هم دور می شوند          ب)تغییر نمیکنند                ج)به هم نزدیک می شوند   

                                 د)بزرگتر می شوند

 

34)بینایی طبیعی چشم انسان مخروطی با زاویه .......درجه را پوشش می دهد.

الف)90                       ب)30                          ج)45                             د)60

 

35)کدام گزینه تعریف دقیق تری از ماکت ارائه می دهد؟

الف)به عینیت درآوردن ایده                                 ب)تبدیل طرح دو بعدی کاغذ به سه بعدی حجمی با استفاده از مواد ومصالح

ج)حجمهای ساخته شده قبل از اجرای طرح اصلی د)راهی برای پی بردن به نقاط ضعف طرح

 

36)زمان ساخت ماکت قبل از شروع پروژه برای کدام گزینه کاربرد دارد؟

الف)آشنایی با بخشهای مختلف پروژه  ب)معرفی و مشخص کردن میزان پیشرفت کار  

 ج)برای معرفی طرح به افراد      د)الف وب                           

37)پیش ماکت به کدام گزینه اطلاق می شود؟

الف)ماکت اتود          ب)ماکت تمرینی      ج)ماکت نهایی                     د)الف وب

 

38)مناسب ترین برش دهنده جهت پلاستو فوم کدام است؟

الف)سیم المنت داغ                 ب)کاتر                          ج)تیغ اره                          د)هویه

 

39)کدام چسب تقریبا همه چیز را می چسباند؟

الف)تینری            ب)قطره ای                 ج)لاتکس                                د)حلال در آب

40)ریشه پیدایش دکوراسیون در اروپا کدام مورد می باشد؟

الف)میل به زیبایی        ب)اشرافیت فرانسه         ج)تجمل گرایی               د)ب و ج

                                         موفق و پیروز باشید.

نمونه سوال و بارم بندی امتحان عملی:

1-پلان داده شده را با مقياس  100/1 مبلمان كرده و با توجه به نوع فضاها رنگي كنيد.(25 نمره- وقت   45 دقيقه)

2- برش فضاي نشيمن پلان سوال يك را با مقياس50/1 به صورت رنگي ترسيم كنيد.(10 نمره – وقت   30 دقيقه)

3-نسبت رنگي زرد و بنفش را با ترسيم شكل نشان دهيد.(15نمره – وقت 35 دقيقه)

4-يكي از فضاهاي پلان مربوط به سوال اول را به انتخاب  خود  با پرسپكتيو يك نقطه اي نشان دهيد.(10 نمره)

5-حجم داده شده را با پرسپكتيو دو نقطه اي ترسيم كنيد.(با جهت منبع نور و به صورت رنگي)

 (10 نمره)

6-پرسپكتيو ايزومتريك زير را به كاواليه تبديل كنيد.(5 نمره – مجموع وقت پرسپكتيو 110 دقيقه )

7-20 نمره به ماكت و پروژه هاي كلاسي اختصاص مي يابد.

8- تميزي كارها (5نمره)

مجموع وقت(220 دقيقه)

 

+ نوشته شده در جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:13 توسط حبیبی |