آکادمی معماری

آکادمی معماری

آموزش( Auto cad)

1-     نوار منو(menus Bar):در قسمت بالای صفحه قرار دارد و با کلیک بر روی هر گزینه یک منو به صورت کرکره ای باز میشود.

2-     نوار ابزار استاندارد(standard toolbers):در قسمت زیر نوار منو قرار دارد،بر روی آن دکمه های گوناگونی قرار دارد. این دکمه ها اکثر کارهایی را که به طور معمول  با آنها سروکار داریم ،مانند ایجاد یک نقشه جدید،یا باز کردن یک نقشه موجود و ....این نوار ابزار در تسریع انجام دستورات به ما کمک میکد.

3-     نوار ابزار خواص شی (Object properties):در اتوکد هر کدام از عناصر ترسیمی به عنوان یک شئ در نظر گرفته میشوندو هر کدام از این اشیاءدارای خواصی هستند که میتوتن آنها را تغییر داد. با انتخاب یک شئ و استفاده از منو های کرکره ای موجود در نوار ابزار خواص شئ  قادر خواهید بود خواص آن را از جمله لایه ای که در آن قرار دارد،رنگ شئ ،نوع خط و دریگر خواص را تغییر داد.

4-     نوار ابزار ترسیم(Draw toolbars):این نوار ابزار که به صورت پیش فرض در سمت چپ صفحه قرار دارد،جهت اجرای دستورات طراحی و با استفاده از موس به کار میرودو برای شروع کار با نرو افزار بسیار مفید است.

ولی استفاده از صفحه کلید جهت اجرای دستورات ساده ترین و سزیع تری روش است.

5-     نوار ابزار اصلاح(Modify toolbers):با توجه به اینکه اجزای ترسیمی اتوکد،همان اشکال اولیه هندسی مانند نقطه ، خط، دایره ، چند ضلعی ،و ... میباشند، نمی توان به تنهایی با استفاده از آنها اقدام به ترسیم نمود.برای رسم شکل های پیچیده تر به ابزاری جهت تصحیح، تغییر و بهبود اشکال اولیه نیاز داریم که این ابزارها در نوار ابزار اصلاح یا Modify toolbers دارندfilter جهت گرد کردن گوشه های اضلاع، Explode جهت خرد کردن شکل به اجزای تشکیل دهنده.

6-     محیط ترسیم(Drawing Area): محیط ترسیم وسیع ترین فضای کاری نرو افزار میباشد که پس اجرای یک دستور ترسیمی اثر اجرای آن دستور در آن مشاهده میشود. و در واقع نقش کاغذ را در روش های ترسیم دستی بازی می کند با این تفاوت که رنگ آن سیاه میباشد و این به آن دلیل است که کمترین نور به چشم شما بتابد.

7-     نشانگر صلیبی(Krosshair):در محیط ترسیمی مکان نمای موس به شکل + در می آید که به آن نشانگر صلیبی می گویندو در واقع نوک قلم شما می باشد

8-     آیکن UCS:   UCS مخفف کلمات user coordinate system   به معنی سیستم مختصات کاربر میباشد. ایکن , UCS که در قسمت سمت چپ و پایین صفحه ترسیم قرار داردف نشانگر آن است که در حال حاضر در چه سیستم مختصاتی قرار داریدبطور پیش فرض محور X در امتداد افقی صفحه و محور Y در امتداد قائم صفحه قرار دارد که این موضوع در آیکن UCS قرار دارد.

9-     پنجره دستور   (Command Windows):یکی از روشهای اجرای دستورات، استفاده از صفحه کلید میباشد، برای استفاده از صفحه کلید میبایست دستوراتی را که وارد میکنید در جایی مشاهده نمایید تا از صحت و سقم آن مطمئن شوید و یا اینکه آن را ویرایش نمایید.در اتوکد پنجره دستور این وظیفه را بر عهده دارد. هر دستوری را که وارد میکنید در جلوی Command ظاهر میشود و با زدن دکم Enter  یا Space و یا راست کلیک اجرا میشود.

10-  نوار وضعیت(Status Bar): نوار وضعیت همانطور که از نامش پیداست وظیفه نمایش وضعیت فعلی ترسیم را بر عهده دارد. در گوشه سمت چپ نوار وضعیت سه عدد یا ویرگول از یکدیگر جدا میشوندکه به ترتیب از چپ به راست نشان دهنده Z  Y  X  می باشند.

الف) دستور هایی مربوط به نوار ابزار ترسیم (Draw toolbars):

1-   دستور فرمان Line:

کاربرد : برای ترسیم خطوط صاف از دستور line  استفاده میشود.

به سه روش اجرا میشود:

مراحل

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

اینتر

تایپ اندازه طول پاره خط

انتخاب مسیر (جهت)ترسیم

کلیک روی صفحه

کلیک روی Line

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

اینتر

تایپ اندازه طول پاره خط

انتخاب مسیر (جهت)ترسیم

کلیک روی صفحه

کلیک روی منوی تصویری line

روش سوم

تایپی:

 

 

اینتر

تایپ اندازه طول پاره خط

انتخاب مسیر (جهت)ترسیم

کلیک روی صفحه

تایپ حرف L

 

توجه: قبل از اجرای دستورهاترسیمی Drawe  کلید F3 (Osnap)ا اس نپ و F8 را فعال کنید.

 

2-   دستور فرمان Construction line:

کاربرد برای ترسیم خطوط نا محدود استفاده میشود.

3-   دستور فرمان Multi line:

کاربرد : برای ترسیم  دو خط موازی بطور همزمان ، از این دستور استفاده میشود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

 

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

اینتر

تایپ اندازه پاره خط

کلیک روی صفحه و ترسیم خطوط موازی

اینتر

تایپ اندازه فاصله بین دو خط

اینتر

تایپ حرف

s

 

کلیک روی multi line

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

اینتر

تایپ اندازه پاره خط

کلیک روی صفحه و ترسیم خطوط موازی

اینتر

تایپ اندازه فاصله بین دو خط

اینتر

تایپ حرف

s

 

کلیک روی منوی تصویری

4-    دستور فرمان ،پولی لاین Poly line:

کاربرد: برای یکپارچه کردنخوط به هم پیوسته استفاده میشود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

کلیک روی یکی از پاره خطها

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه عرض

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه طول

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه عرض

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه طول

کلیک روی صفحه برای تعیین نقطه شروع

کلیک روی poly line

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

کلیک روی یکی از پاره خطها

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه عرض

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه طول

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه عرض

اینتر

تعیین جهت و تایپ اندازه طول

کلیک روی صفحه برای تعیین نقطه شروع

کلیک روی منوی تصویری

5-    فرمان پلی گن:Polygon

کاربرد : از این دستور برای ترسیم چند ضلعی استفاده میشود. 

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

اینتر

تایپ اندازه شعاع

اینتر

انتخاب محیطی C و محاطی I

(شکل چند ضلعی منظم)

کلیک بر روی صفحه

اینتر

تایپ تعداد اضلاع

اینتر

کلیک روی polygon

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

اینتر

اینتر

تایپ اندازه شعاع

اینتر

انتخاب محیطی C و محاطی I

(شکل چند ضلعی منظم)

کلیک بر روی صفحه

اینتر

تایپ تعداد اضلاع

کلیک روی منوی تصویری

روش سوم

تایپی:

 

 

 

اینتر

تایپ اندازه شعاع

اینتر

انتخاب محیطی C و محاطی I

(شکل چند ضلعی منظم)

کلیک بر روی صفحه

اینتر

تایپ تعداد اضلاع

تایپ حرف Polygon  به طور کامل

 

توجه 1: در حالت محیطی ،حرف” C “را تایپ میکنیم و در حالت محاطی حرف” “I را تایپ میکنیم.

توجه 2: در حالت محاطی،  اندازه فاصله مرکز شکل تا گوشه هر یک از اضلاع را وارد می کنیم و در حالت محیطی اندازه فاصله مرکز شکل، تا وسط هر یک از اظلاع را وارد میکنیم.

    


۶-    فرمان رکتنگل:Rectangel

کاربرد : از این دستور برای ترسیم مستطیل با ابعاد مشخص و بصورت یکپارچه استفاده میشود.

                                                                                       

 تایپ                 تایپپ                                               کلیک در                        

اندازه     اینتر      اندازه     اینتر       تایپ حرفD          داخل صفحه              منوی                      

عرض               طول                                                                                       

                                                                             

توجه:برای تغیر دادن شکل مستطیل مورد نظر،حرف اول هر یک از گزینه های زیر را تایپ می کنیم:

1)CHAMFER     (C)                  پخ زدن

(2  ELEVETION (E)                   نما     

3) FILLET  (F)                              گرد کردن( قوس زدن)     

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

تایپ اندازه عرض

تایپ حرف  "و"

تایپ اندازه طول

فعال کردن کلید shiftو کلید @ به طور همزمان

کلیک در صفحه و تعیین جهت  ترسیم  مستطیل

اینتر

تایپ اندازه ضلع دوم پخ

اینتر

تایپ اندازه یک ضلع پخ

اینتر

تایپ حرف c

کلیک روی Rectangal

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک روی منوی تصویری

روش سوم

تایپی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایپ حرف Rec

نکته:بقیه مراحل شبیه به مرحله اول میباشند.

 

 

7-    فرمان آرک:Arc

کاربرد : برای ترسیم کمان و یا قوس، از این دستور استفاده میشود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

 

 

کلیک روی نقطه پایانی- سوم

کلیک روی نقطه دوم

کلیک روی نقطه شروع(نقطه اول)

کلیک روی گزینه اول3 points

قرار دادن نشانگر موس روی دستور Arc

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

ترسیم محل قرار گیری قوس(فضای لازم جهت ترسیم قوس)

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

 

 

 

کلیک روی نقطه پایانی- سوم

کلیک روی نقطه دوم

کلیک روی نقطه شروع(نقطه اول)

کلیک روی منوی تصویری دستور Arc

ترسیم محل قرار گیری قوس(فضای لازم جهت ترسیم قوس)

روش سوم

تایپی:

 

 

 

 

 

کلیک روی نقطه پایانی- سوم

کلیک روی نقطه دوم

کلیک روی نقطه شروع(نقطه اول)

تایپ حرف

A

ترسیم محل قرار گیری قوس(فضای لازم جهت ترسیم قوس)

نکته:در منوی کر کره ای دستور یازده گزینه به قرار زیر وجود دارد:

گزینه (1)3 points                             سه نقطه

گزینه (2)start-center-end           پایان – مرکز-  شروع

گزینه (3)start-center-angel        زاویه -مرکز-  شروع

گزینه (4)start-center-lenght     طول -مرکز-  شروع

گزینه (5)start-end-angel               زاویه -پایان-  شروع

گزینه (6)start-end- direction     جهت مسیر –پایان -  شروع

گزینه (7)start- end- radius          شعاع -پایان-  شروع

گزینه (8)center-start- end          پایان -شروع-  مرکز

گزینه (9)center-start-angel        زاویه -شروع-  مرکز

گزینه (10)center-start-lenght   طول -شروع-  مرکز

گزینه (11)continue                       ادامه دادن – در امتداد

8-    فرمان سیر کل:circle

کاربرد : برای ترسیم دایره، از این دستور استفاده میشود.

توجه: جهت ترسیم دایره از فرمان سیرکل شما میتوانید از 6 روش مختلف استفاده نمایید.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

اینتر

تایپ اندازه شعاع دایره

اینتر

تایپ حرف

R

کلیک در صفحه به منظور تعیین مرکز دایره

کلیک روی گزینه center radius

انتخاب دستور circle

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

 

اینتر

تایپ اندازه شعاع دایره

اینتر

تایپ حرف

R

کلیک در صفحه به منظور تعیین مرکز دایره

کلیک روی منوی تصویری دستور circle

روش سوم

تایپی:

 

 

اینتر

تایپ اندازه شعاع دایره

اینتر

تایپ حرف

R

کلیک در صفحه به منظور تعیین مرکز دایره

اینتر

تایپ حرف

c

9-    فرمان  اس پی لاین:SPLAIN

کاربرد : برای ترسیم خطوط منحنی، از این دستور استفاده میشود.

توجه: قبل از اجرای دستورکلیدF3 را فعال نموده و کلید F8 را غیر فعال کنید.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

سه بار اینتر میکنیم

کلیک روی نقطه پایان

اینتر

تعین سمت دوم و تایپ اندازه دوم

مثلا

4cm

اینتر

تعین سمت اول و تایپ اندازه اول

مثلا

2cm

کلیک روی نقطه شروع

انتخاب دستور SPLAIN

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

سه بار اینتر میکنیم

کلیک روی نقطه پایان

اینتر

تعین سمت دوم و تایپ اندازه دوم

مثلا

4cm

اینتر

تعین سمت اول و تایپ اندازه اول

مثلا

2cm

کلیک روی نقطه شروع

کلیک روی منوی تصویری دستور

SPLAIN

روش سوم

تایپی:

 

سه بار اینتر میکنیم

کلیک روی نقطه پایان

اینتر

تعین سمت دوم و تایپ اندازه دوم

مثلا

4cm

اینتر

تعین سمت اول و تایپ اندازه اول

مثلا

2cm

کلیک روی نقطه شروع

اینتر

تایپ حرف

SPL

توجه:جهت ترسیم منحنی دست آزاد(بدون اندازه معین-با اندازه های نا معلوم) شما میتوانید بجای تایپ اندازه بر روی نقطه مورد نظر کلیک کنید.

10-فرمان  ای لی پس:Ellipse

کاربرد : برای ترسیم بیضی با اندازه های مختلف، از این دستور استفاده میشود.

توجه: جهت اجرای این دستورکلیدF3 را فعال نموده و کلید F8 را غیر فعال کنید.

الف)center(مرکز)

ب)End(پایان)و Exis محور(قطر اصلی) بیضی

 

 


ج)Arcکمان(قوس)

مراحل اجرای دستور در  روش اول (روش Center):

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

اینتر

تایپ اندازه شعاع کوچک

اینتر

تایپ اندازه شعاع بزرگ

تعیین جهت ترسیم قطر بزرگ

کلیک در صفحه به منظور تعیین محل نقطه اول(مرکز)قطر بزرگ

کلیک روی گزینه center

انتخاب دستور Ellipse

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

اینتر

تایپ اندازه شعاع کوچک

اینتر

تایپ اندازه شعاع بزرگ

تعیین جهت ترسیم قطر بزرگ

کلیک در صفحه به منظور تعیین محل نقطه اول(مرکز)قطر بزرگ

اینتر

تایپ حرف

 c

 

کلیک روی منوی تصویری دستور

Ellipse

روش سوم

تایپی:

 

 

اینتر

تایپ اندازه شعاع کوچک

اینتر

تایپ اندازه شعاع بزرگ

تعیین جهت ترسیم قطر بزرگ

کلیک در صفحه به منظور تعیین محل نقطه اول(مرکز)قطر بزرگ

اینتر

تایپ حرف

Ellipse

بطور کامل

11-فرمان  میک بلوک:make Block

کاربرد : جهت ساختن بلوک (فایل) برای سرعت دادن ترسیمات، استفاده میشود به بیان دیگر،شکل های تکراری مورد نظر رابدون ترسیم میتوان با استفاده از این فرمان ذخیره نمود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

کلیک روی ok

کلیک روی ok

کلیک روی list block name

کلیک روی صفحه

کلیک روی select Objects

اینتر

انتخاب موضوع

کلیک روی select Objects

تایپ یک اسم (مثلا علی)در کادر Block name

کلیک روی گزینه make

انتخاب دستور Block

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

 

کلیک روی ok

کلیک روی ok

کلیک روی list block name

کلیک روی صفحه

کلیک روی select Objects

اینتر

انتخاب موضوع

کلیک روی select Objects

تایپ یک اسم (مثلا علی)در کادر Block name

کلیک روی منوی تصویریmak block

12-فرمان  اینسرت بلوک:insert Block

کاربرد : برای ظاهر کردن بلوک ساخته شده از دستور  make block   استفاده میشود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

 

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی تصویری:

 

سه بار

اینتر

میکنیم

کلیک روی صفحه بمنظور نقطه مبنا

اینتر

کلیک روی OK

کلیک روی OK

کلیک روی اسم Block

کلیک روی Black

کلیک روی منوی تصویری دستور

insert block

 

اجرای دستور make block

روش دوم

تایپی:

 

سه بار

اینتر

میکنیم

کلیک روی صفحه بمنظور نقطه مبنا

اینتر

تایپ بلوک قبلی(علی)

کلیک در مقابل Block name

اینتر

تایپ حروف insert

کلیک در مقابل ردیف Command

اجرای دستور make block

13-دستور پوینت:Point

کاربرد : برای علامت گذاری نقاط مختلف از تقسیمات یک پاره خط، از این دستور استفاده میشود.

نکته مهم قبل از اجرای دستور: بمنظور تعین علامت نقطه(نقاط) بر روی منوی کرکره ای Format کلیک نموده ،سپس بر روی گزینه 1) Style 2) Point کلیک مینماییم.پس از آن علامت مورد نظر را از روی علائم ظاهر شده انتخاب میکنیم سپس بر روی OK کلیک میکنیم،پس از این مراحل شما میتوانید،بر روی منوی تصویری Point کلیک نموده سپس بر روی صفحه نیز کلیک نماییدتا علامت انتخاب شده بر روی صفحه،نمایش داده شود.

توجه: در منوی کرکره ای Draw در دستور Point چهار گزینه وجود دارد:

گزینه یک: Single Point: با استفاده از گزینه،تنها یک نقطه بر روی صفحه و یا روی پاره خط نمایش داده میشود.

گزینه دو:Multiple Point: با استفاده از گزینه،به ازای هر بار کلیک روی صفحه،یک نقطه نمایش داده میشود.

گزینه سه:Divide: با استفاده از این گزینه ،طول کل یک پاره خط را به تعداد دلخواه میتوان بطور مساوی تقسیم نمود.

گزینه چهار:Mcasure: با استفاده از این گزینه اندازه طول دلخواه یک قسمت، تعیین میگردد و بقیه تقسیمات به همان اندازه صورت میگیرد که ممکن است پس از انجام تقسیمات، اندازه قسمت آخر مساوی و یا یا کمتر از بقیه تقسیمات باشد.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

روش اول

منوی کر کره ای:

 

 

 

 

 

 

 

روش اول:

 

 

 

روش دوم:

 

روش سوم:

 

 

روش چهارم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینتر

 

 

 

 

اینتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایپ تعداد تقسیمات پاره خط

 

تایپ اندازه دلخواه تقسیمات

کلیک روی صفحه

 

 

 


کلیک روی صفحه به تعداد دلخواه

 

 

کلیک روی موضوع(پاره خط)

 

 

 

کلیک روی پاره خط

کلیک روی گزینه

Single Point

 

 

کلیک روی گزینه

Multiple Point

 

کلیک روی گزینه

Divide

 

 

 

کلیک روی گزینه

Mcasure

کلیک روی دستور point

 

کلیک روی دستور point

 

کلیک روی دستور point

 

 

کلیک روی دستور point

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

 

 

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

 

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

 

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترسیم پاره خط با اندازه مشخص

 

ترسیم پاره خط با اندازه مشخص

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

 

 

 

 

 

بقیه مراحل مشابه عملکرد روش دوم

کلیک بر روی صفحه بتعداد دلخواه

کلیک روی منوی تصویری point

روش سوم

تایپی:

 

 

 

 

 

 

بقیه مراحل مشابه عملکرد روش اول

کلیک روی صفحه(فقط یک بار کلیک روی صفحه)

اینتر

تایپ حروف PO

 

14-فرمان  هتچ:Hatch

کاربرد : جهت هاشور زدن سطوح بسته،مورد استفاده قرار میگیرد.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

کلیک روی Apply

اینتر

کلیک روی(داخل) سطح مورد نظر

کلیک روی Pick

points

کلیک روی OK

کلیک روی یکی از هاشورها به دلخواه

کلیک روی Patern

کلیک روی دستور Hatch

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

کلیک روی Apply

اینتر

کلیک روی(داخل) سطح مورد نظر

کلیک روی Pick

points

کلیک روی OK

کلیک روی یکی از هاشورها به دلخواه

کلیک روی Patern

کلیک روی  منوی تصویری Hatch

روش سوم

تایپی:

 

 

کلیک روی Apply

اینتر

کلیک روی(داخل) سطح مورد نظر

کلیک روی Pick

points

کلیک روی OK

کلیک روی یکی از هاشورها به دلخواه

کلیک روی Patern

تایپ حرف H

نکته: پس از کلیک روی OK در مقابلScale عدد مقیاس را تایپ نموده،سپس در مقابل Angle ، زاویه هاشور را به صورت دلخواه وارد کنید.

15-فرمان  رجیون:Region

کاربرد : برای یکپارچه کردن موضوع(شکل بسته) با هدف سه بعدی کردن موضوع، استفاده میشود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

جهت امتحان روی یکی از اضلاع کلیک میکنیم

اینتر

انتخاب موضوع (شکل بسته)

کلیک روی دستور Region

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

جهت امتحان روی یکی از اضلاع کلیک میکنیم

اینتر

انتخاب موضوع (شکل بسته)

کلیک روی منوی تصویری Region

ترسیم شکل بسته

روش سوم

تایپی:

 

جهت امتحان روی یکی از اضلاع کلیک میکنیم

اینتر

انتخاب موضوع (شکل بسته)

اینتر

تایپ حروف Reg

16-فرمان مولتی لاین تکست:Multi line text

کاربرد: جهت نوشتن(تایپ کردن)متن از این فرمان استفاده میشود.

مراحل اجرای دستور در  روش های مختلف اجرا:

مراحل

8

7

6

5

4

3

2

1

روش اول

منوی کر کره ای:

کلیک روی OK

تایپ متن

انتخاب نوع اندازه و رنگ خط

کلیک در صفحه و فعال شدن کادر، جهت تایپ

کلیک در صفحه و انتخاب اندازه و محل تایپ

انتخاب multi line text

کلیک روی

Text

 

کلیک روی منوی کرکره ای Draw

روش دوم

منوی تصویری:

 

 

 

کلیک روی OK

تایپ متن

انتخاب نوع اندازه و رنگ خط

کلیک در صفحه و فعال شدن کادر، جهت تایپ

کلیک در صفحه و انتخاب اندازه و محل تایپ

کلیک روی منوی تصویریA

توجه: جهت تبدیل حروف انگلیسی به فارسی ،شما میتوانیددر هنگام باز کردن کادر دوم، و یا در هنگام تایپ کردن، کلیدAlt و کلیدShift را بطور همزمان فعال نمائید(فشار دهید).

 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:5 توسط حبیبی |